wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      За седма поредна година Европейската комисия провежда кампанията „Европа в моя регион“ . Инициативата цели да популяризира проекти, получили финансиране от фондовете на Европейския съюз. В инициативата за поредна година се включи и Мрежата от 27 областни информационни центъра. 

       На 9 май 2018 година ОИЦ-Русе се присъедини към Дните на отворените врати, чиято цел е да популяризират регионални проекти, реализирани с европейски средства. Центърът показа пред Доходното здание изложба на 10 успешни проекта на Община Русе, финансирани по различни оперативни програми.  Експозицията беше отбелязана на специализираната карта за проекти на ЕС на сайта на ЕК http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion.

       ОИЦ-Русе се ангажира да популяризира и другите инициативи на кампанията: фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.
       Фотоконкурсът ще отличи най-добрите снимки на проекти, финансирани от ЕС. За участие се изисква да бъдат направени две снимки: една на проекта (художествена, творческа) и една на табелата или билборда с информация за финансирането и с флага на ЕС. 30-те най-добри кадъра ще бъдат събрани във фотоизложба, която ще пътува из цяла Европа.

      Конкурсът за блогъри също е свързан с представяне на  проекти, съфинансирани от ЕС. Публикациите може да са на всеки от официалните езици на ЕС. След като материалът бъде публикуван, линкът трябва да бъда изпратен до Gleam в периода от 23 април до 31 август 2018 г. Жури ще определи трима победители.  При оценката ще бъдат взети под внимание количеството трафик в мрежата и броят на споделянията. Тримата победители ще бъдат поканени да се присъединят към триседмична пълна програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС.
      В рамките на кампанията „Европа в моя регион“  гражданите на ЕС могат да участват в  онлайн викторина за проверка на знанията относно регионите на Общността  и тяхната култура . На всеки две седмици ще бъде определян победител, който ще получи кошница с европейски деликатеси. Имената на 8-те печеливши във викторината ще бъдат обявявани два пъти месечно: на 15 и 30 май, юни, юли и август.
      Крайният срок за участие в кампанията „Европа в моя регион 2018“ е до 31 август 2018 г.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.