wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

Областният информационен център – Русе стана част от събитието „Познаваме Европа“, с което вчера Русе отбеляза Международния ден на река Дунав и предаването на Председателството на Съвета на ЕС от България на Австрия. Екипът на центъра участва в един от четирите информационни корнера, позиционирани на различни места в центъра на града. В градниката на пл. Батенберг“ той раздаваше брошури и флаери с информация за интересни проекти , предстоящи процедури по оперативните програми и за приоритетите на Българското председателство.
Атрактивни помощници в тази инициатива станаха и малките възпитаници на детска градина „Чучулига“. За своите връстници те демонстрираха как се управляват роботи – пчелички, които са част от модерните средства за обучение и развитие на умения, с които детското заведение се сдоби чрез проект „Различни заедно – вървим по пътя към училището родно“ , финансиран от ОП „Наука и образование за интелигетен растеж“.
Всички русенски деца, които посетиха събитието ни, имаха възможност да се запознаят и с робота Финч на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Видяха как той умее да чертае. Голяма атракция за тях бяха и виртуалните очила, както и огромният шах, на библиотеката.
А децата, които умеят да рисуват, имаха възможност да пресъздадат своята представа за красотата и значението на река Дунав. За блокчетата и разноцветните моливчета се беше погрижала фондация „Русе – град на свободния дух“, един от организаторите на инициативата „Познаваме Европа“. Тя осигури също разноцветни балони за всички деца.
За близо двата часа, през които екпите на ОИЦ, библиотеката и детската градина бяха на пл. „Батенберг“, над 100 възрастни и още повече деца успяха да научат по нещо интересно и полезно за Европа и нейното значиние за България и Русе.
В края на деня представители на ОИЦ се присъеднииха към любителите на музиката, за да се насладят на изпълненията на над 200 русенски музиканти в пърформанса „Европа – това сме ние“.
Цялото събитие на 29 юни 2018 г. се реализира по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Партньори за реализиране на събитието са Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Областен информационен център - Русе, РБ " Любен Каравелов", детска градина „Чучулига“, Общински младежки дом - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Държавна опера – Русе, НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Асоциация на дунавските общини „Дунав“, Съвместен секретариат по ПО 3 на Дунавската стратегия.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.