wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” ще инвестира 105 млн. лева в дигитализацията на образованието от предучилищна възраст до 12-ти клас. Средствата ще бъдат насочи за създаване на електронни учебници, за учителите, които ще бъдат обучени да създават дигитално учебно съдържание и да си служат с новите технологии. Процедурата, чиито бенефициент ще бъде Министерството на образованието и науката, ще инвестира средства в придобиване на ключови дигитални компетентности на учениците в извънкласни дейности. Процедурата е одобрена от Комитата за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  на 29 юни 2018 г. На същото заседание е подкрепена и процедурата „Подкрепа за успех“, която ще продължи и надгради постигнатото по проект „Твоят час“. Бюджетът й е 130 млн. лева. Това съобщи експертът на Областен информационен център -Русе Габриела Стефанова на днешната среща с медиите, която беше посветена на „Дигитализацията у нас и в Европа“.

Повод за избора на тема стана участието на екипа на ОИЦ-Русе в международна конференция „Дигитализацията в нашия живот“, организирана от ОИЦ-Стара Загора. По време на форума експерти от Естония споделиха опита на балтийската република в дигитализацията и специално в образованието. „Според госта Андрес Ааремаа този процес е започнал още през 90-те години на миналия век, а към момента в Естония IT обучението започва още от първи клас. Освен че се учат да работят с модерните технологии, те се учат и да програмират във всички училища. Дигиталните им умения се оценяват с национални тестове, а от тази година тестове ще оценяват дигиталните умения и на учителите“ – разказа Стефанова. 

Тя съобщи още, че през новия програмен период 2021 – 2027 г. ще има нова самостоятелна програма на ЕС „Цифрова Европа“  с бюджет 9,2 млрд.евро, от която ще могат да се възползват всички страни-членки. Средствата ще бъдат насочени към 5 области: суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност и доверие, цифрови умения за гражданите  и цифрова трансформация на публичната администрация и обществените услуги. За цифрови умения ще бъдат предвидени 700 млн. евро за дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове.

По време на срещата управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян показа на медиите как дигитализацията вече се използва успешно и у нас за решаване на различни обществени проблеми. Сайтът „Моята е-Община“ (estarazagora.info/) e платформа, създадена от старозагорско НПО, в която гражданите могат да подават сигнали  за нередности, да задават въпроси към различни институции, да правят предложения и в определен срок да получат отговори и решения. По време на конференцията в Града на липите, създателите на сайта бяха категорични, че идеята работи много добре, защото от една страна стимулира институциите да си вършат работата ефективно, а от друга дава позитивна посока на гражданската енергия.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.