wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Мобилен кабинет за обслужване на пациенти ще открие Комплексният онкологичен център – Русе. Той ще се реализира по проект „ Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД“ по процедура „Подкрепа за предприемачество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Безвъзмездната финансова помощ за проекта е 193 699,06 лева
Новото социално предприятие, което Онкологичният център ще създаде, ще осигурява медицинско обслужване на лежащоболни и трудноподвижни хора. 12 безработни лица ще бъдат ангажирани в него: 8 медицински сестри и 4 организатори на дейността, съобщи по време на откриващата пресконференция управителят на центъра д-р Камен Кожухаров.. Кабинетът ще работи на две смени с 4 екипа, които ще обслужват пациенти по домовете 7 дни в седмицата.
За работа в социалното предприятие могат да кандидатстват младежи до 29 години, майки с деца до 5-годишна възраст, лица с увреждания, и такива които имат онкологично заболяване, но са в добро общо състояние и длъжността не е противопоказна за тях съгласно експертното решение на ТЕЛК. Наетите по проекта лица ще имат наставници, които ще им помогнат да придобият допълнителни специфични знания и практически умения. Заетостта е с продължителност 12 месеца, през които трудовите възнаграждения и всички дължими осигуровки от работодателя ще бъдат за сметка на финансирането по проекта. За предоставянето на медицински услуги пациентите ще трябва да поемат част от цената им, а останалата ще се финансира от проекта. Тъй като към въпросната услуга има голям интерес, д-р Кожухаров се надява, че и след приключването на проекта социалното предприятие ще може да продължи дейността си и да се самоиздържа. Д-р Кожухаров смята, че в бъдеще дейността може да бъде разширена и да обхване и областите Разград и Силистра.
Офисът на социалното предприятие ще бъде в сградата на отделението по палиативни грижи на КОЦ- Русе.
По проекта ще се закупят оборудване и консумативи, които ще осигурят ефективното функциониране на социалното предприятие. Чрез проекта ще бъде закупено и специализирано транспортно средство.
До 28 септември ще се приемат заявки за работа в социалното предприятие, а от 1 октомври ще започне обучение на одобрените кандидати за натрупване на клиничен опит.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.