wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 4 до 6 октомври 2018 г Русе ще  е домакин на мащабно събитие „Дунавска триада“, под егидата на кмета Пламен Стоилов, съобщи Областният информационен център – Русе  на пресконференция.  В неговите рамки на 4 и 5 октомври, в зала „Европа“, Доходно здание,  ще се проведе конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион – настояще и бъдеще“.  От 4 до 14 октомври русенци и гостите на града ще могат да видят изложба на проекти, които подкрепят целите на Дунавската стратегия . Експозицията ще е разположена на пл. „Свобода“, срещу Съдебната палата.  На 6 октомври, събота, от 10.30 часа до Вазата, в Парка на младежта, ОИЦ организира детски празник под мотото „Дунав – моята река“ .

Журналистите бяха запознати с целите на „Дунавската триада“ , с 4 -те основни стълба и приоритетите на Дунавската стратегия. Експертът Габриела Стефанова ги информира за общите предизвикателства, с които 14-те страни от Дунавския регион се стремят да се справят. Друг акцент в нейната презентация беше Българското председателство на Стратегията за Дунавския регион и неговият основен приоритет – развитието на културата и туризма и приносът на инвестициите в тях за икономическия растеж на региона.

През първия ден на конференцията Вяра Минчева, първи секретар, Регионална политика, в Постоянното представителство на Република България в ЕС,  ще говори за постигнатото по време Българското председателство и за бъдещата финансова подкрепа за изпълнение на Стратегията. Журналистите бяха информирани за програмата на конференцията и тематичното разпределение на проектите, които ще бъдат представени през двата дена в два панела – „По-добре свързан Дунавски регион“ и „Дунавският регион – знаещ, работещ, конкурентоспособен, безопасен“.  

Участниците и гостите на конференцията ще имат възможност на 4 октомври  от 17 часа да посетят и да разгледат новия маркиращ кораб „Осъм“ на ИАППД, закупен по проект, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа. А на 5 октомври организаторите са предвидили едночасова разходка с корабчето „Русчук“ по река Дунав.

По време на детския празник малчуганите ще бъдат забавлявани в творчески ателиета и занимателни игри, а родителите им ще  получат информация за Дунавската стратегия и проекти от Русе и региона, които изпълняват целите на този документ.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.