wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 100 деца и техните родители участваха в съботния детски празник под наслов „Дунав – моята река“, организиран от Областния информационен център – Русе в Парка на младежта. В 8 творчески ателиета деца от 6 детските градини „Снежанка“, „Русалка“, „Пинокио“, „Зора“, „Незабравка“, „Звездица“ и от подготвителните групи на училищата „Иван Вазов“ и „Отец Паисий“ рисуваха, оцветяваха, молираха, редиха пъзели, „ловиха риба“, играха с конструктор. Всичко, с което се забавляваха, беше подчинено на темата за реката и на проектите, които се изпълняват в Русе в подкрепа на развитието на Дунавския регион. Имаше състезание с обръчи и викторина. Една от големите атракции беше модерната пожарна кола на Русенската пожарна, закупена с европейски средства. Малчуганите имаха възможност да влезат в ролята на огнеборци. Накрая всички получиха подаръци за своето всеотдайно участие.

За празничната атмосфера се погрижи актрисата Ралица Константинова, а за реда в ателиетата младежи аниматори.

Докато децата твориха и се забавляваха, родителите им имаха възможност да се запознят с дейността на ОИЦ- Русе, да научат повече за проектите в Русе, финансирани с европейски средства и в подкрепа на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

Детският празник бе част от „Дунавската триада“, организирана от Областния информационен център – Русе с цел популяризиране на Дунавската стратегия и на Българското председателство на тази стратегия. На 4 и 5 октомври в заала „Европа“ се проведе конференция на тема „Стратегията на ЕС за Дунавския регион - настояще и бъдеще“, която бе посетена от над 130 души.

Още над 20 проекта, финансирани по програма "Дунав", Механизма за свързване на Европа, Interreg V-A България - Румъния, оперативните програми, ПРСР и др. бяха представени на форума. Едни от тях бяха насочени към подобряване на корабоплаването по река Дунав и опазването на нейното богатство, други към културно-историческото наследство и неговото популяризиране, вкл. чрез най-новите технологии, към укрепване на културната идентичност на Дунавския регион и създаване на негово бранд. Имаше проекти в подкрепа на заетостта, образованието, младежкото и женско предприемачество, подпомагане на бизнеса за модернизация, вкл. и чрез ИКТ технологиите. Представени бяха и проекти на млади фермери, а също и два проекта в помощ на целта за сигурност и безопасност на Дунавския регион.
Конференцията предизвика интереса на аудиторията не само със споменатите проекти, но и с едно различно и интересно представяне на историята на Русе в картички и фотографии.

За Русе като контактна точка на България за изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и като център на Дунавския туристически регион с приоритет за развитие на круизния и културния туризъм говори зам.-кметът Страхил Карапчански. „Русе има амбицията да се превърне в център за растеж от национално и регионално значение, в притегателно място за инвестиции“, каза още той. И запозна аудиторията с новия инвестиционен профил на общината и с нейната Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг. Зам.-кметът изтъкна, че през този програмен период в община Русе са изпълнени или се изпълняват 284 проекта на различни бенефициенти за близо 840 млн. лева. Той представи накратно и няколко мащабни общински проекта по ОП „Региони в растеж“ и INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, които подобряват транспортната свързаност в трансграничния дунавски регион и ще ремонтират културни обекти с висок туристически потенциал.

Гост на събитието беше и Вяра Минчева, първи секретар, Регионална политика, в Постоянното представителство на Република България в ЕС. Тя запозна аудитория с приоритетите на Българското председателство на Стратегията, което започна през октомври 2017 г. и което ще приключи в края на октомври 2018 г., когато ще предадем щафетата на Румъния. Един от основните приоритети на нашето председателство е развитието на културата и туризма като фактор на растеж в Дунавския регион. Минева увери, че той ще бъде фокус и на Румънското председателство. Не случайно в рамките на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София, ще има среща на всички министри на туризма на дунавските страни. Развитието на културно-историческия туризъм и на круизния туризъм в региона обаче минава през подобряване на плавателния път, подчерта Вяра Минчева. Тя изтъкна, че и в бъдеще транснационалната програма „Дунав“ ще бъде основен инструмент за финансиране на проекти по Дунавската стратегия, ще се залага и на финансови инструменти.

Всички участници и гости на конференцията споделиха своята удовлетвореност от събитието, което им даде възможност да споделят опит и да научат повече за дунавските партньорства, както и за различните възможности за финансиране на проекти. В рамките на форума те разгледаха изложбата на открито с проекти, реализирани в подкрепа на целите на Дунавската стратегия, която ОИЦ-Русе подготви. Видяха новия маркиращ кораб на ИАППД – Русе, закупен чрез Механизма за свързване на Европа, а на финала се разходиха по река Дунав с корабчето „Русчук“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.