wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

       При пълна зала и с голяма активност премина дискусията на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“, която Областният информационен център – Русе организира днес в Русенския университет. Специален гост на събитието беше евродепутатът Андрей Новаков, главен преговарящ  по основния регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2020 г.

       Събитието бе открито от управителя на ОИЦ-Русе Камелия Махакян. Тя обясни на аудиторията, че то е част от годишната обща инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в страната, като акцентира върху нейния смисъл -  да се проучи мнението на бенефициенти и граждани относно  основните български акценти и приоритети през следващия програмен период. За да бъде взето тяхното мнение предвид, участниците в срещата попълниха анкета, в която част от въпросите са насочени към регионалните особености и нужди.

       В началото доц. д-р Мими Корнажева направи кратък исторически преглед на политиката на сближаване на ЕС  от нейното възникване до днес, като обърна внимание на смисъла й и на промените, настъпили в нея през различните периоди. Като модератор на срещата тя насочи вниманието към финансовата рамка на следващия програмен период 2021 – 2027 г.

       Във видеообръщение еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел изтъкна ползите от европейското финансиране и съобщи, че през новия програмен период България ще получи почти 9 млрд. евро или с 8 % повече от настоящия период.  След 2020 г. политиката на сближаване ще бъде по-опростена, по-ефективна и по-гъвкава, а една от 5-те й цели ще е по-интелигентна и по-свързана Европа.

       След Мария Габриел евродепутатът Андрей Новаков сподели, че политиката на сближаване е уникален инструмент, защото чрез него за първи път в света се случва по-богатите държави да трансферират към други по-бедни, за да се изравнят. Това обаче не означава, че трябва да делим страните на нетни платци и нетни бенефициенти, защото от тази политика печелят всички, коментира той. Новаков като главен преговарящ по основния регламент за ЕСИФ след 2020 г., запозна присъстващите с позицията на Европейската комисия относно новия програмен период  и с горещите точки, по които той има друго становище, като изрази надежда че до Великден на следващата година ще се постигне съгласие по спорните въпроси и рамката ще бъде приета.Новаков заяви, че работи за увеличаване на общата сума за политиката на сближаване. Негово е предложение тя да се увеличи от 330 млрд. евро на 370 млрд. евро. Българският евродепутат е категорично против изваждането на Земеделския фонд за развитие на селските райони от Общия регламент. Мотивът му е, че ЗФРСР финансира не само фермерите, но и изграждането на пътища и друга инфраструктура, модернизиране на училища и други неземеделски дейности. Новаков сподели, че продължава да работи и срещу предложението на ЕК процентът на европейско съфинансиране за изпълнение на оперативните програми да бъде намален от 85% на 70%.  Подкрепя обаче опростяването на процедурите при кандидатстване и отчитане на проектите.

       Студенти, преподаватели, ученици, представители на бизнеса и на неправителствения сектор проявиха голяма активност с въпроси и предложения. Хората се интересуваха дали представителите на стартиращи компании ще могат да ползват консултантски услуги за изготвяне на проектите си, какъв ще бъде процентът на авансовите плащания и др. При програмирането на регионално ниво не бива да се изхожда само от БВП на глава от населението, коментира университетски преподавател. „Споделям това мнение, сега БВП има над 85 % тежест, смятам, че развитие на транспортната инфраструктура, образованието или социалното неравенство също могат да бъдат добавени като критерии, коментира Новаков.

       Учениците от Математическата гимназия  и от Английската гимназия в града проявиха интерес към бъдещето на програма „Еразъм +“ и към възможността за безплатно пътуване с влак в ЕС на младежи над 18 години. Новаков ги увери, че бюджетът на „Еразъм +“ ще бъде увеличен с 30 %, а проектът на Манфред Вебер за мобилност също е получил одобрение. Новаков демонстрира пред младите хора и платформата, създадена по негова инициатива, където всеки, който се интересува от европейско финансиране, може да намери информация за всички възможни програми според профила и идеята си.

       Всички участници в дискусията получиха рекламни и информационни материали от ОИЦ-Русе. Предстои експертите на центъра да обработят резултатите от анкетата и да ги изпратят на ЦИКО (Централния информационен и координационен офис), където ще бъдат обобщени събраните становища от страната.  

 

 

 

 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.