wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

Патентен представител запозна потенциални бенефициенти на ОПИК с интелектуалната собственост

Областният информационен център – Русе проведе информационна среща, посветена на интелектуалната собственост във връзка с желанието на представители на бизнеса, които имат интерес към кандидатстване по процедури  по ОПИК 2014…

Продължава...

ОИЦ – Русе представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

Областният информационен център – Русе представи днес процедурата „Насърчаване на предприемачеството“  по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.  Към възможностите, които тя предлага, беше проявен сериозен интерес. Камелия Махакян,…

Продължава...

ОИЦ-Русе представи процедурата „Развитие на туристическите атракции“

Областният информационен център – Русе представи процедурата „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 в офиса си вчера пред заинтересовани.…

Продължава...

ОИЦ-Русе запозна медиите с новите перспективи за дигитализация

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” ще инвестира 105 млн. лева в дигитализацията на образованието от предучилищна възраст до 12-ти клас. Средствата ще бъдат насочи за създаване на електронни…

Продължава...

В „ПОЗНАВАМЕ ЕВРОПА“ ОИЦ - РУСЕ ПОКАЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

  Областният информационен център – Русе стана част от събитието „Познаваме Европа“, с което вчера Русе отбеляза Международния ден на река Дунав и предаването на Председателството на Съвета на ЕС…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.