wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА # EU IN MAY REGION 2018 ПОКАЗА ОИЦ – РУСЕ

Областният информационен център – Русе посрещна 9 май, Деня на Европа, с изложба пред Доходното здание на успешни русенски проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Експозицията е част…

Продължава...

„ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД представи напредъка си по проекта за енергийна ефективност

Какви инвестиции ще бъдат направени в обновлението на част от съществуващото производствено оборудване, обясни управителят на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД Валентин Маринов по време на информационния ден, посветен на изпълнението на…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ ПРЕД УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ ПО ERASMUS +

Областният информационен център – Русе  представи  информация за актуални възможности за финансиране на предприемачески идеи пред аудитория, включена в пилотни обучения на Русенската търговско-индустриални камара по проект co-LABOURative LAB, финансиран…

Продължава...

Ученици от ПГИУ „Елиас Канети“ се запознаха с дейността на ОИЦ и с емблематични за Русе европроекти

      Ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“  участваха днес в информационна среща в офиса на Областен информационен център – Русе. Експертът Силвия Дончева ги…

Продължава...

ОИЦ-Русе запозна медиите с промяна в ИГРП 2018 на ОПДУ и отчете своето събитие „Културното наследство на моя роден край“

        Областният информационен център – Русе запозна медиите с променената Индикативна годишна работна програма 2018 г.  на ОП „Добро управление“ на проведената днес пресконференция. Към 4-те процедури е добавена още…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.