wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ОИЦ – Русе представи културно наследство, подкрепено от ЕСИФ, и награди победителите в конкурса „Културното наследство на моя роден край“

       8 проекта, финансирани с европейски средства, които помагат за опазването, експонирането, популяризирането  на културното наследство на Русе и региона и развитието на техния туристически потенциал, бяха представени по време…

Продължава...

ОИЦ-Русе проведе мащабно събитие „Европейските фондове и Русенският университет – заедно за вашето бъдеще“

       „Европейските фондове и Русенският университет  - заедно за вашето бъдеще“ е мотото на мащабното събитие, което Областният информационен център – Русе организира в партньорство с Аграрно- индустриалния факултет на…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ И МЕНИДЖЪРСКА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

      Информационна среща на тема „Микрокредитиране със споделен риск“  проведе Областният информационен център – Русе в офиса си. В нея участваха и представители на финансовия посредник „СИС Кредит“ и на…

Продължава...

„БРАНИ – 90“ ПРЕДСТАВИ СВОЯ ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОФИСА НА ОИЦ-РУСЕ

     Областният информационен център- Русе беше домакин на откриваща пресконференция по проект „Повищаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД,  чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“,  финансиран по…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ОБИКОЛКАТА НА ОИЦ- РУСЕ В РЕГИОНА

       С информационната среща  днес в Борово приключи пролетната обиколка на Областния информационен център – Русе в региона. Участниците в последната среща се интересуваха предимно от възможностите, които Тематичната подпрограма…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.