wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

Среща на ОИЦ-Русе запозна аудиторията с „Транснационални партньорства“ по ОП РЧР и с Европейския корпус за солидарност

Информационна среща, посветена на обявената за кандидатстване до 11 май 2018 г. процедура „Транснационални партньорства“   на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,  проведе  Областният информационен център – Русе.…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ КЪМ ЕЛЕКТРОННОТО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРСР

     При голям интерес, особено от общинските администрации, преминават срещите от пролетната информационна обиколка на Областния информационен център- Русе в региона.       Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНИЯ СИ ИНФОРМАЦИОНЕН ТУР В ОБЛАСТТА

  Областният информационен център – Русе започна от днес традиционната си пролетна обиколка по общините в област Русе. Екипът на центъра проведе първата от поредицата информационни срещи в Ценово. Пред…

Продължава...

ОИЦ – РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“

        2018 година е Европейска година на културното наследство. Затова Областният информационен център – Русе обявява конкурс за снимка сред учениците от 8 до 12 клас на училищата в Русе…

Продължава...

БЕНЕФЕЦИЕНТ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ – ПРАВО С ДЪЛГОСРОЧЕН ЕФЕКТ“

Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“  успя да идентифицира и активира 120 икономически неактивни младежи до 29 години в рамките на проект „Активни – право с дългосрочен ефект“, финансиран…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.