wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ОИЦ-РУСЕ УЧАСТВА В СРЕЩИ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ”

ОИЦ-РУСЕ УЧАСТВА В СРЕЩИ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” Областният информационен център – Русе участва на 30 и 31 октомври 2017 г. в информационните…

Продължава...

РУСЕНСКА ФИРМА ПРЕДСТАВИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

       Русенската фирма „Русепрес“ ООД проведе информационен ден относно изпълнението на договора си за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по ОП „Иновации и…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ СЪБРА ПЕНСИОНЕРИ НА ФОРУМ ЗА АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ

Форум „Активно дълголетие“ проведе днес Областният информационен център – Русе в партньорство с Областния съвет на БЧК – Русе и Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004. Тъй като до…

Продължава...

СВРЪХТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР В РУМЪНИЯ – ДОБРА ПРАКТИКА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Свръхтехнологичен изследователски център по фотоника и лазерна физика се реализира с европейски средства в Мъгуреле, южно от Букурещ. Модерната научна инфраструктура се изгражда по проект ЕLI-NP („Екстремна светлинна инфраструктура –…

Продължава...

УО на ОП РЧР ПРЕДСТАВИ В РУСЕ „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ И „ОТКРИЙ МЕ“

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи днес в Русе две отворени за кандидатстване процедури: „Специфични обучения“ и „Открий ме“. В събитието участваха и експерти на Областния…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.