wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ОИЦ-РУСЕ ПОПУЛЯЗИРА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ С КОНФЕРЕНЦИЯ, ИЗЛОЖБА И ДЕТСКИ ПРАЗНИК

Над 100 деца и техните родители участваха в съботния детски празник под наслов „Дунав – моята река“, организиран от Областния информационен център – Русе в Парка на младежта. В 8…

Продължава...

Дунавска триада – конференция, изложба на проекти и детски празник в Русе , посветени на стратегията на ЕС за Дунавския регион

От 4 до 6 октомври 2018 г Русе ще  е домакин на мащабно събитие „Дунавска триада“, под егидата на кмета Пламен Стоилов, съобщи Областният информационен център – Русе  на пресконференция.…

Продължава...

ПОДКРЕПАТА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОИЦ-РУСЕ

Областният информационен център – Русе проведе днес информационна среща в офиса си по подмярка 6.4.1 на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 със заинтересовани предприемачи, земеделски стопани…

Продължава...

МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ СЕ ПРЕДСТАВИ В СЛИВО ПОЛЕ

Първа работна среща на Местна инициативна група (МИГ) „Тутракан – Сливо поле“ се състоя на 19 септември 2018 г. в Сливо поле. В нея участваха и експерти на Областния информационен…

Продължава...

КОМПЛЕКСНИЯТ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ОТВАРЯ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОП РЧР

Мобилен кабинет за обслужване на пациенти ще открие Комплексният онкологичен център – Русе. Той ще се реализира по проект „ Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД“ по процедура „Подкрепа…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.