wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ОИЦ-РУСЕ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА УЧАСТВА В НОЩТА НА УЧЕНИТЕ

С изнесена приемна се включи Областният информационен център- Русе в Нощта на учените. Във фоайето на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ центърът подреди свои информационни материали за програми, които финансират образование,…

Продължава...

РУСЕНЦИ С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМИТЕ „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ И „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

При засилен интерес премина информационната среща на тема „Приоритети и възможности за финансиране на програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ , която Областният информационен център – Русе организира с…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

       „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” са двете процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси”, които Областният информационен център – Русе представи  в зала 1 на Областна…

Продължава...

ОИЦ – РУСЕ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА РИБЕН ФЕСТ 2017 В БРЪШЛЕН

       Областният информационен център - Русе на 2 септември 2017 г., събота, участва в Рибния фест 2017 в Бръшлен с изнесена приемна. По време на събитието експертите на центъра се…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ НАПРАВИ РАВНОСМЕТКА НА ПОЛЗИТЕ ОТ 10-ГОДИШНОТО НИ ЧЛЕНСТВО В ЕС

       Областният информационен център - Русе направи равносметка на ползите от 10-годишното членство на България в Европейския съюз пред представители на медиите на среща в Туристическия център на село Бръшлен.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.