wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДИСКУТИРАХА НА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУСЕ

Двудневна информационна конференция на тема „Енергийни инфраструктури“ се проведе на 17 и 18 август 2017 г. в хотел „Рига“ в Русе. В нея взеха участие български и румънски експерти, които…

Продължава...

СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ПРИЕ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ВОМР

Промени в Стратегията си за ВОМР обсъди и прие на общо събрание на 16 август 2017 г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“. Измененията са свързани с: актуализиране на статистически…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ НАПРАВИ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КНИЖАРНИЦА „ХЕЛИКОН“

      Областният информационен център – Русе организира изнесена приемна снощи в книжарница „Хеликон“. В този дом на книгата той представи пред четящата публика едно уникално издание – сборника с…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА С ДЕЙНОСТТА СИ И С КНИГАТА „ПРЕОДОЛЯВАНЕ“ УЧИТЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ И РОДИТЕЛИ

       Областният информационен център-Русе запозна със своята дейност учители, експерти от сферата на образованието, родители. Представи пред тях в офиса си и книгата „Преодоляване“ , издадена с подкрепата на Оперативна…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ УЧАСТВА С ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Областният информационен център- Русе взе участие в международна конференция на тема „Подкрепа за социални иновации“. Форумът бе организиран като финално събитие в рамките на проект ESII II от Русенска търговско…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.