wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ЕКСПЕРТ ОТ МЗХГ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МИГ-ОВЕ ПОДМЯРКА 19.2. НА ПРСР

       Информационна среща за Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР (Водено от общностите местно развитие)“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020,…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ИСУН 2020

         Пореден обучителен семинар за работа с електронната платформа ИСУН 2020, чрез която през този програмен период става кандидатстването и отчитането на проектите по оперативните програми, проведе вчера Областният информационен…

Продължава...

ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ ПЛЮС С РЪКОВОДСТВО ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Резултатите по проекта “FairGuidancе” ( „За равен старт в професията“), финансиран по програма Erasmus+ Strategic Partnership, представиха вчера в Канев център. Освен това беше проведен регионален семинар за консултанти и…

Продължава...

ОИЦ-Русе представи книгата „Преодоляване“, издадена с подкрепата на ОПРЧР

     Областният информационен център- Русе влезе в необичайна роля и пред отбрана публика представи вчера в офиса си книгата „Преодоляване“. Причината това да се случи е, че изданието излиза с…

Продължава...

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД ВНЕДРЯВА ИНОВАЦИОННЕН ПРОЦЕС ПО ОПИК

Иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла в стационарен и мобилен вариант ще внедри Приста Ойл Холдинг ЕАД в производството си, обявиха от компанията на пресконференция. Инвестицията е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.