wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ МЛАДЕЖИ СЕ КАЧИХА НА БОРДА НА ХИДРОГРАФСКИ КОРАБ „ДУНАВ-1“

Ученици от клубовете „Младежки парламент“ и „Дебати“ на Общински младежки дом- Русе се качиха на брода на новия хидрографски кораб „Дунав-1“, собственост на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река…

Продължава...

ОБИКОЛКОТА НА ОИЦ-РУСЕ ПО ОБЩИНИ ПРИКЛЮЧИ

Земеделски производители, общински служители, представители на читалища проявиха засилен интерес към възможностите за кандидатстване през 2017 година по различни процедури на оперативните програми и по Програмата за развитие на селските…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ С ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ОИЦ-РУСЕ С ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В периода 4 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-Русе ще проведе Дни на отворените врати по проекти с…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА С ЕВРОПА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА В ДВЕ МОГИЛИ

Кога и как е създаден Европейският съюз, кои са неговите институции и как работят те, кои финансови фондове и по какъв начин подпомагат проекти на страните членки – с тези…

Продължава...

ОБИКОЛКАТА НА ОИЦ-РУСЕ ПРОДЪЛЖИ ВЪВ ВЕТОВО И ДВЕ МОГИЛИ

С голям интерес земеделски производители участваха днес в организираната от Областен информационен център-Русе среща в община Две могили, част от традиционната обиколка на центъра из областта. Управителят на центъра Камелия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.