wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ В БЯЛА И БОРОВО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

    Областният информационен център-Русе започна традиционната си информационна обиколка по общините в областта на 28 март 2017 г. от Борово, а днес посети Бяла. Този път тя се реализира под…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИ ОТ БЯЛА И БОРОВО С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НИ

      Какво представлява Европейският съюз, кои са неговите институции и кои фондове финансират проекти в различни области: икономика, селско стопанство, наука и образование, човешки ресурси, заетост, социални дейности, инфраструктура. С…

Продължава...

КРЪСТИХА НОВИЯ КОРАБ НА ИАППД-РУСЕ „ДУНАВ 1“

       Европейският координатор на коридор „Рейн-Дунав“ Карла Пейс кръсти днес в Русе новия хидрографски кораб на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) с името „Дунав 1“. Гърлото…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ ИГРП 2017 НА ОПРЧР ПРЕД ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИНСТИТУЦИИ

Областен информационен център – Русе представи днес пред Областния обществен съвет за социално включване на хора с увреждания Индикативната годишна работна програма за 2017 година на оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

ИАППД ПОСРЕЩНА НОВИЯ СИ ХИДРОГРАФСКИ КОРАБ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Новопостроеният кораб за хидрографски проучвания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) акостира днес в Русе. Той бе посрещнат официално от ръководството на агенцията, представители на медиите,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.