wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 15-30 април ОИЦ-Шумен раздаде награди на най-креативните участници в анкетата от националната кампания "Да създадем България 2020" в област Шумен. В поредица от информационни събития в десетте общини на област Шумен, най-атрактивните идеи за промяна на живота в региона бяха отличени. Първи получиха наградите си жителите на Хитрино и Венец. Областният информационен център им раздаде подаръци, които тематично са обвързани с новите оперативни награди за програмен период (2014-2020). Раздадени бяха над 40 награди от 7 вида, всеки от които символизира по една от оперативните програми за периода 2014-2020 - в това число: пъзели с картата на България, символизиращи ОП "Региони в растеж"; енергоспестяваща крушка, акцентираща на новата ОП "Иновации и конкурентоспособност"; ролетка с изобразен на нея път, представяща ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура; домино, символизиращо новата ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", топка - ключодържател с дъждобран - за ОП "Добро управление"; лупа - за ОП "Развитие на човешките ресурси" и движещо се под въздействие на светлината цвете в саксия - ОП "Околна среда".  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.