wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С 10-минутна 3D анимация Областният информационен център в Шумен представи най-желаните и най-интересни идеи, които жителите на област Шумен дадоха в хода на националната кампания "Да създадем заедно България 2020". Идеите са реализуеми по новите европейски програми в програмен период 2014-2020г. Върху тях могат да се базират 15 проекта, като 6 от проектите са предложени за областния град, а останалите 9 засягат деветте по-малки общини на област Шумен. Сред по-интересните шуменски идеи са: възстановяването на Летния театър, изграждането на спортно-развлекателен комплекс в района на Тежкия полк в града, монтиране на енергоефективно осветление във "Възрожденския комплекс" и др. Повечето от предложените проектни идеи могат да получат финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основно от Европейския фонд за регионално развитие, чрез оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020).3D анимацията получи над 4 хил. гледнаия още с качването й на https://www.youtube.com/watch?v=Dd5QElsvEZoСпециални гости на концерта бяха дует "Ритон".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.