Печат на тази страница

Посетителите на Областен информационен център-Шумен са се увеличили с повече от три пъти. Това отчете управителят на ОИЦ Галина Минчева по време на пресконференция. По думите й, общо 1 309 са посетителите за последната една година, като средно на месец Центъра е бил посетен от 109 души. „Ръстът, който ние отчитаме е от три и половина пъти, посетители тук на място", подчерта Галина Минчева, допълвайки, че 1 501 души са били част от информационните събития организирани от ОИЦ. По думите й, по-голямата посещаемост се дължи на новия програмен период и на националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, по която ОИЦ-Шумен е контактна точка на местната администрация.

Галина Минчева посочи, че най-голям интерес е имало към ОП „Развитие на човешките ресурси" и „ОП „Иновации и конкурентоспособност".

По данни, към 1 юни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в област Шумен са сключени общо 175 договора по оперативните програми, с изключение на тази за селските райони и програмата за морското дело и рибарство. Общата стойност на изплатените по тези договори средства, под формата на безвъзмездна финансова помощ са 122 479 509 лв.

По време на пресконференцията стана ясно, че ОИЦ-Шумен ще продължи да функционира и след изтичането на срока по настоящия проект, по който бе създаден и финансиран.

Ръководителят на проекта Данаил Данчев обясни, че вече е подписан анекс, който ще удължи срока до 12 декември тази година. По думите му, общата стойност на проекта е достигнала 600 000 лв. С приключването на този проект обаче Центъра ще продължи да съществува. Това ще стане чрез нов проект, по новия програмен период и по ОП „Добро управление", който ще се разработи през есента. „Това ще подсигури функционирането и финансирането на Центъра до края на настоящия програмен период или поне до края на 2022 г.", допълни ръководителят на проекта.

Данчев обясни още, че много трудно може да се измери прекия ефект от дейността на ОИЦ-Шумен, но факт е че той много е помогнал на местната администрация. „Винаги съм казвал, че работим в един екип, в началото имах по-ниски очаквания за Центъра, но той се утвърди и стана достатъчно разпознаваем и доста хора търсят подкрепя и помощ тук", каза още Данаил Данчев.