wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен Информационен Център - Шумен организира фото конкурс на тема: ,,НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ ЕВРОПРОЕКТИ В СНИМКИ‘‘НАГРАДЕН ФОНД Първа награда: ЦИФРОВА ФОТО РАМКА С МУЗИКАЛЕН И ВИДЕО ПЛЕЙЪР Втора награда: ЛУКСОЗЕН КОЖЕН КОМПЛЕКТ Трета награда: ТЕРМО ЧАША Поощрителни награди за всички участници в конкурса: сувенири от ОИЦ - Шумен (шапки, тениски, значки, чаши за кафе, тефтери, химикали, визитници, четки за компютър, чистачки за очила, фенерчета, антистрес топки и др.) Снимките трябва да отговарят на целите и техническите изисквания на конкурса и следва да бъдат изпратени на електронната поща на ОИЦ-Шумен: oic_shumen@abv.bg до 15.08.2015 г. (включително) , 17.00ч.До 21 август, ОИЦ-Шумен ще излъчи победителите и ще ги покани да получат наградите си на място, в офиса на ОИЦ - Шумен (бул. Славянски № 17 /колонадата на община Шумен). Най-добрите фотографии от конкурса ще бъдат експонирани в изложба на ОИЦ-Шумен през септември.Целта на фотоконкурса ,,Най-полезните европроекти в снимки‘‘ e да бъдат популяризирани проекти, реализирани до момента в област Шумен с финансовата подкрепа на европейските фондове, като се откроят тези от тях, които са били в най-голяма полза за хората от областта. В конкурса могат да участват любители и професионални фотографи от цялата страна, без ограничение във възрастта. Основното изискване към фотографиите е, те да илюстрират ползата за хората от постигнатите резултати/ефекти по изпълнени на територията на област Шумен проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез седемте оперативни програми. Снимките трябва да бъдат в RAW формат, цветни, без ограничение относно използваните техники и средства за заснемане (фотоапарат/ телефон ). Кандидатите трябва да имат предвид, че за първа награда фотографиите следва да бъдат в TIFF формат; с резолюция 8 мегапиксела/минимум 3200 пиксела по дългата страна на снимката/. За останалите награди могат да се конкурират фотографии в JPG формат по с по-ниска резолюция. Снимките не следва да бъдат панорамни.С изпращането на снимката си участникът декларира , че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса. За участие в конкурса се допускат фотографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.Всеки участник трябва да впише в писмото със снимките, които е изпратил следната информация:- трите си имена, електрoнна поща и телефон за контакт;- наименование на проекта, за който се отнасят изпратените снимки, както и местонахождение, стойност на проекта и оперативна програма, по която е финансиран;- кратко описание на ползата от заснетия проект за хората в област Шумен.При представянето на непълна информация към изпратените снимки, авторите им ще бъдат дисквалифицирани от конкурса.Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от три снимки за проект като няма ограничение за броя на заснетите проекти. Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане на конкурса, но трябва да отговарят на техническите параметри за качество, посочени по-горе. Жури ще оцени изпратените снимки и ще определи победителите.Критериите за оценка са:1. Композиция на снимката: снимките трябва да бъдат добре композирани, с правилна експозиция; да нямат прегорели и черни части; да бъдат на фокус.2. Масовост/мащабност/значимост на проекта;3. Степен на креативност: иновативност на заснемането на избрания проект - доказана нагледно симбиоза между целта на проекта и постигнатия резултат. За допълнителна информация и въпроси по условията на конкурса звънете на телефоните в ОИЦ-Шумен: 054/830 662; 966 200.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.