wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Христина Христова е победителят във фотоконкурса на ОИЦ-Шумен: "Най-полезните европроекти в снимки". Днес младата шуменка получи наградата си - цифрова фоторамка с музикален и видеоплейър. Тя гостува в ОИЦ-Шумен и сподели с екипа на центъра, че много й допаднала идеята на конкурса - да популяризира успешни и полезни проекти, финансирани с европейски средства. "Винаги съм харесвала инициативи, свър...зани с Европейския съюз", сподели Христина, която в момента участва и във фотоконкурс на Европейската комисия. Христина бе сред участниците, изпратили най-много снимки за полезни проекти, реализирани не само в област Шумен, но и в други населени места на страната. Тя изпрати общо 21 снимки от полезни проекти в Шумен, Нови пазар, Велико Търново, Бургас и Трявна. Първата награда обаче спечели с фотографиите и информацията към тях за проекта: " Подобряване на градската среда в Шумен - рехабилитация на ул. "Христо Ботев", централна пешеходна зона и градска градина", на стойност: 5 657 930, 40 лв. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" в периода 2007-2013г. Снимките, направени от Христина показват променения облик на ул. "Христо Ботев" и на централната пешеходна зона в Шумен. В текста към снимките, Христина е написала: 

"Проектът спомогна град Шумен да придобие нов облик! Градската среда в централната част беше подобрена! Любимата на много хора градска градина също се освежи и стана много приятно място за отдих и развлечения. За мен най-приятната изненада беше рехабилитацията на ул. "Христо Ботев", защото това е любимата ми уличка в родния Шумен! Тя притежава някаква магия и романтика, а благодарение на подобренията от проекта, е още по-красива!".

Конкурсът на ОИЦ се проведе през август във Фейсбук. В него участваха предимно млади хора. Най-добрите снимки от конкурса ще бъдат подредени в предстояща изложба на ОИЦ - Шумен. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.