wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център бе домакин на заключителното информационно събитие на Община Шумен по проекта " Оттука започва България", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие"(2007-2013). Пред туроператорски фирми бяха представени постигнатите резултати, свързани с възстановяването на Възрожденския комплекс в Шумен. Показан бе и филм за създадените по проекта ателиета за тъкачество, дърворезба, грънчароство и други стари занаяти в ремонтираните възрожденски къщи на комплекса. В края на срещата гостите направиха дегустация на пчелен мед и прополис и по този начин макар и за кратко се потопиха в атмосферата на възрожденската къща "Верби", където занапред посетителите ще могат да дегустират пчелен мед, бяло сладко и ястия, произведени по стари български рецепти. В края на срещата, гостите разгледаха и щанда на ОИЦ и получиха каталози и брошури от проекти, реализирани в сферата на туризма на територията на областта.PC220609PC220613

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.