wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При голям интерес бе проведена среща между дванадесетокласници от ПМГ "Нанчо Попович" и бивш стажант на Областният информационен център. Йолина Добрева разказа за пътя си към Европейския парламент, където тя е стажувала в продължение на един месец. На учениците бяха представени различни възможности за реализация на младите хора. Йолина Добрева разказа и за глобалната мрежа за млади лидери АЙСЕК, на която тя е член. Айсек предлага Международна доброволческа програма за обмен на студенти начерена Глобал Ситизен. Програмата предлага стажуване за период от 6 седмици в повече от 125 държави в три направления: културно разбирателство, околна среда и кариерно развитие. По тази програма студенти от различна точка на света излизат от комфортната си зона и се събират в държава, която е различна от тяхната и тяхната цел е да работят по проекти, които целят разрешаването на даден проблем.

20160208 132107

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.