Печат на тази страница

Информационно събитие на тема " Проекти за иновации в предприятията“ се проведе днес в Областен информационен център - Шумен. То бе съвместна инциатива на ОИЦ и Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност". При откриването на форума, управителят на ОИЦ, Галина Минчева изнесе информация за изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"(ОПРКБИ) в област Шумен в периода 2007-2015. По данни от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), фирмите от област Шумен са усвоили близо 33,5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма и са инвестирали тези средства в общо 48 успешно реализирани проекта. Основно инвестициите по тях са били насочени към подобряване на технологиите и управлението в предприятията и повишаване на енергийната ефективност. По брой на изпълнените договори по ОПРКБИ област Шумен заема устойчива втора позиция след Варна в Североизточен регион (СИР) през първия програмен период, показват статистическите данни.
Главният директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката Ивелина Пенева, която е родом от Шумен, сподели задоволството си от доброто представяне на фирмите от областта при реализирането на ОПРКБИ през първия програмен период. Тя изрази надежда за още по-успешната им бъдеща работа по проектите през новия програмен период. Пенева представи пред бизнеса възможностите на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" и две процедури за кандидатстване по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Това са „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Близо 50 представители на микро, малки, средни и големи предприятия от област Шумен получиха отговор на поставени от тях въпроси във връзка с допустимите дейности и разходи по двете процедури. В дискусията участва и началникът на Регионален сектор "Варна" към ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" Владимир Бобев. Гост на форума бе зам.-кметът на Община Шумен Росица Антонова.