wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

"Най-добра идея за стартиращ бизнес" е темата на младежки конкурс организиран в Шумен в рамките на Националната кампания "Успешни заедно" на мрежата от 28 информационни центрове в страната.
Целта е оригинални и атрактивни бизнес идеи на млади хора да бъдат подпомогнати за последваща реализация с помощта на европейски програми или други финансови инструменти. Инициативата за конкурса е на Областния информационен център с подкрепата на още три организации в града - "Европа директно", "Предприемаческа академия Crew 21" и " Център за кариерно ориентиране". Конкурсът ще се проведе поетапно, за да могат да бъдат избрани освен атрактивни, но и реалистични идеи, за които може да бъде осигурено финансиране.
Първият етап на конкурса е в периода 04-14 април, 2016г. В него могат да участват младежи до 29 години, които имат идея за стартиращ бизнес и могат да я опишат ясно в обем до 1 страница (А4 формат), като я изпратят на електронната поща на ОИЦ - Шумен: oic.shumen@eufunds.bg, оставяйки трите си имена и телефон и/или емейл за връзка. Предложенията могат да се носят и на място в Областния информационен център. На 15 април, организаторите на конкурса ще разгледат идеите и ще изберат до 15 от тях, които са представени най-атрактивно и ясно, и имат потенциал за реализация. С техните автори ще бъде проведено обучение на тема: "Започни собствен бизнес" в периода 18-22 април в офиса на "Европа директно" в Шумен. В хода на обучението младежите ще имат възможност да усвоят умения за проектиране на идеите си по изискванията на донорите и за това как да ги представят пред финансиращи организации.
Вторият етап на конкурса ще бъде само за младежите, преминали обучението. В периода 25-28 април те ще могат да подават своите детайлизирани бизнес идеи в изискана от организаторите форма (формуляр). След тяхната оценка от комисия, определена от организаторите, ще бъдат отличени трите най-реалистични и атрактивно представени идеи за стартиране на собствен бизнес. Авторите им ще ги представят на заключително събитие в офиса на ОИЦ на 05 май. Отличеният на първо място проект на идея ще получи възможност да я представи на инвеститори от категорията на т.нар. "бизнес ангели". В допълнение авторът на идеята с подкрепата на " Европа директно" ще има възможност да изготви проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране в отворена процедура за проекти. Специална награда на " Предприемаческата акадедмия Crew 21" ще бъде включването на идеята и нейния автор в безплатен курс на академията и в интернет-маркетинг платформа, с която проектната идея ще бъде популяризирана сред потенциални инвеститори. Авторите на идеи, класирани на второ и трето място ще прекарат по един работен ден "в обувките на успял предприемач" и също ще имат възможност да се включат в предстояща среща с инвеститори от категорията "бизнес - ангели", организирана от Регионалното представителство на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в гр. Варна.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.