Печат на тази страница

На 11.04.2016г Областен информационен център - Шумен проведе среща с повече от 30 студента от Филиал Шумен на Медицински университет проф. д-р Парашкев Стоянов - Варна. На срещата бяха представени условията, начина, етапите на кандидатстване и наградите в конкурса "Най-добра идея за start-up бизнес".  Конкурса е част от националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра. Студентите се интересуваха дали има някакви ограничение по отношение на сферата, в която трябва да са разписани идеите, какъв би бил бюджета и дали могат да подадат обща идея от името на няколка студента. Първия етап от конкурса - подаване на бизнес предложения в рамките на една страница на електронната поща на ОИЦ-Шумен: oic.shumen@eufunds.bg или на място в центъра на адрес: бул. Славянски №17 – колонадата на общината ще приключи на 14.04.2016 г.