wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Шумен проведе своето заключително събитие, част от националната кампания "Успешни заедно". В рамките на събитието се проведе финалния етап на конкурса „Най-добра идея за start-up бизнес“. Целта на конкурса, който стартира в началото на април, и е част от общата инициатива на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, беше да набере бизнес идеи за стартиране на бизнес от младежи до 29 г. и най-добрите идеи да бъдат подпомогнати в реализацията им. По време на последния етап от конкурса, участниците представиха своите идеи пред журито. От общото 13 идеи, представени в този кръг, победител стана 25-годишният Петър Бодуров с идеята си за електронна платформа “Work and travel”. По думите на автора идеята се е зародила още през 2012 г. по време на една от студентските бригади, в които е участвал. „Това е платформа за пътувания, която ще дава оценки и ревюта за работодатели. Визията ми е тя да стартира от САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Канада и Европа, като след това се разрасне и постепенно се превърне в място, което осъществява мечти за пътувания по целия свят", обясни той и допълни, че идеята му е насочена към франчайз компаниите, малкия и средния бизнес.Класираният на първо място Петър Бодуров получи възможността да посети Брюксел и да се срещне с предприемачи, като наградата е осигурена от евродепутата Ева Паунова. Бодуров получава и награда от „Предприемаческа академия Crеw 21“, предоставена от нейния председател Иван Ламбов, и индивидуална среща „бизнес ангели“ - индивидуални инвеститори, обикновено с опит в бизнеса, които предоставят капитал за стартиращи фирми. Наградата е осигурена от Николай Петканов, регионален представител на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ - Варна, както и награда от „Европа директно-Шумен“. Второто място в конкурса за “Най-добра идея за стартиращ бизнес” бе присъдена на 21-годишният Кристиян Манолов с бизнес идеята – “Клео”. В основата на бизнес идеята на младежа е залегнала натурална глина, която ще се използва за моделиране и лечение. Третото място в конкурса, проведен в Шумен бе за екипа Димитър Великов, Кирил Стоянов, Ивайло Иванов, Росен Донев и Надалина Петковска. Те презентираха бизнес идеята си - Видео наблюдението като услуга в облак. Вторият, класирал се в конкурса ще посети Представителството на ЕК в София Кристиян Манолов получи още и награда от „Европа директно-Шумен“, както и награди от „Предприемаческа академия Crеw 21“ - „Един работен ден в обувките на успял предприемач“ и ИАНМСП-Варна – среща с “бизнес ангели”. Екипът, заел третото място в конкурса е с две награди от „Предприемаческа академия Crеw 21“ и  ИАНМСП-Варна - безплатен курс и обучение в „Предприемаческа академия Crew 21“ и възможност да присъства на среща с “бизнес ангели”. Всички участници в конкурса получиха и подаръци от Областния информационен център в Шумен. На събитието присъстваха Ирена Бойновска - национален координатор на евродепутата Ева Паунова, Николай Петканов - представител на ИАНМСП,  Желяз Енев - директор дирекция „Икономически политики за насърчаване" - Министерство на икономиката и Петър Нацев - съветник „Информация и комуникация" към Представителство на Европейската комисия в България. 

По време на заключителното събитие, г-н Желяз Енев, директор дирекция "Икономически политики за насърчаване" към Министерство на икономиката представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация, част от настоящата инициатива за популяризиране на стратегията. Представянето на ИСИС беше изключително полезно за участниците, тъй като целта на конкурса е да набере бизнес идеи за стартиране на бизнес от младежи до 29 години с интерес към предприемачеството и новите технологии, и всички участници са пряко заинтересовани от ИСИС.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.