wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 03.05.2016 г. ОИЦ Шумен съвместно с РИОСВ Шумен отбелязаха Световния ден на околната среда. Събитието се състоя в художествената галерия „Елена Карамихайлова“  с деца и ученици от училищата в гр. Шумен. За целта ОИЦ Шумен предварително раздаде фланелки в 5 училища в града, за да изрисуват учениците елементите на околната среда и предадат послание, свързано с темата за нейното опазване. На официалното събитие, професионални манекени от модна агенция „Фаворит“, представиха посланията на децата. Всеки един елемент – вода, въздух, почви, растения, животни, беше изрисуван на гърбовете на 4 тениски, а в предната част – изписано послание свързано с неговото опазване и съхранение. Паралелно с представяне  на всеки елемент, децата, които са участвали в неговото изобразяване, го представиха пред публиката и призоваха за разумното му използване и съхранение. В края на събитието, всички участници бяха наградени от ОИЦ Шумен.

2

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.