wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 18 до 29.07.2016 г. ОИЦ Шумен стартира поредица от информационни срещи в десетте общини на област Шумен. Това бе съобщено на пресконференция в ОИЦ-Шумен днес. На предстояща среща в община Шумен в рамките на кампанията ще бъдат представени правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 година и процедурата:„Енергийна ефективност на МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". На събитията в общините Велики Преслав, Смядово, Върбица, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино, експертите на ОИЦ ще представят правилата за предоставяне на БФП и условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Всички информационни срещи от кампанията са с начален час 10.00, а дните за провеждането им по общини са както следва:
община Велики Преслав - 18.07.2016 г.
община Шумен - 19.07.2016 г.,
община Върбица - 20.07.2016 г.,
община Смядово - 21.07.2016 г.,
община Каспичан - 22.07.2016 г.,
община Нови Пазар - 25.07.2016 г.,
община Никола Козлево - 26.07.2016 г.,
община Каолиново - 27.07.2016 г.,
община Венец - 28.07.2016 г.,
община Хитрино - 29.07.2016 г.
По време на пресконференцията, управителят на ОИЦ, Галина Минчева съобщи, че съгласно справка от ИСУН 2020 към 13 юли, 2016г., в област Шумен са сключени общо 31 договора по оперативните програми. Половината от тях са в община Шумен. Към момента най-голям брой договори в областта има по програмите: " Развитие на човешките ресурси" и " Иновации и конкурентоспособност". На пресконференцията присъства и победителят в конкурса на ОИЦ " Най-добра идея за стартиращ бизнес" Петър Бодуров, който разказа за посещението си в Брюксел, осъществено наскоро по покана на евродепутата Ева Паунова.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.