wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, с пресконференция в зала на хотел „Контеса“, Областен информационен център – Шумен (ОИЦ – Шумен), беше дадено начало на национална кампания под мотото: „Заедно за Европа”. Кампанията е съвместна инициатива на мрежата от 28 информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове и е по повод отбелязване на три годишнини: 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ), 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години функциониране на информационни центрове за европейските фондове.

Сред дейностите, които ще се проведат от ОИЦ – Шумен по време на кампанията са:  

Лов на съкровища - Онлайн класация, чрез интерактивна карта с проекти под мотото „Най-полезен европейски проект в област Шумен“. На сайта на Областна управа Шумен е поместена карта на областта с изпълнени проекти или такива в процес на изпълнение, финансирани от ЕСФ и/или ЕФРР - http://oblastshumen.government.bg/new/zaedno-za-evropa/ . На същата има опция, онлайн - потребители едновременно да откриват и да гласуват за отбелязани от ОИЦ – Шумен проекти, а също и те самите да я допълват, като качват други такива, за които знаят, че са финансирани от ЕСФ и/или от ЕФРР. Гласуването и добавянето на проекти е активно в периода (10 март – 26 април 2017). По този начин освен класация на отбелязаните проекти ще се осъществи и своеобразна онлайн фотоизложба, която след изтичане на крайния срок на класацията ще бъде показана, в хода на заключително събитие на 03.05.2017 г. В допълнение към класацията и онлайн изложбата ще бъде написана и кратка история (разказ) за реализиран успешен проект.

Дни на отворени врати на тема: „Европейски социален фонд /ЕСФ/ – минало и настояще“ и „Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.“ пред ученици в 10 шуменски училища в периода  18 – 28 април 2017 г. ще бъде представена презентация  за 60 – тия юбилей от римските договори, ролята на структурните фондове и конкретно на ЕСФ за развитието на Общността през годините и днес. В контекста на презентацията ще бъде засегната и темата за Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Заключително събитие – дебат на тема: „Ползите от еврофондовете за България като член на Европейския съюз“.

Заключителното събитие в общата инициатива на ОИЦ – Шумен ще се проведе на 03 май под формата на Евроскол дебат, в който ще се включат 4 ученически клуба по дебати в Шумен. Жури ще определи най-добре представилите се участници, които ще бъдат наградени с посещение на Представителството на Европейската комисия в София на 9.05.2017 г. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.