wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен

От 18 – 28 април 2017г. в 10 шуменски училища ще бъдат проведени „Дни на отворените врати“. Те се провеждат в рамките на национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в Р.България, под надслов „Заедно за Европа“. Дните на отворени врати са посветени на 60 години от Римските договори. В хода на срещите с ученици, експертите на ОИЦ ще им представят предварителна информация за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г.
В рамките на кампанията до края на Април , ОИЦ-Шумен ще събере върху интерактивна карта информация за най-успешните европейски проекти, финансирани от ЕСФ и ЕФРР. Картата е публикувана на сайта на Областна администрация – Шумен: http://oblastshumen.government.bg/new/zaedno-za-evropa/. Всеки потребител може да публикува върху картата информация за проекти, в които е участвал. Има възможност също потребителите да харесват проекти, които вече са отбелязани на картата.
С информацията от интерактивана карта, експертите на ОИЦ ще напишат история за приноса на фондовете и най-вече на ЕСФ за българските бенефициенти през 10-годишното членство на България в ЕС. Историята ще бъде представена в хода на заключително събитие – дебат за ползата от европейските фондове за България. То ще се състои на 03.05.2017г. от 14.00ч. във фоайето на РБ „Стилиян Чилингиров“ в Шумен.

 

Open EU Project Days and a Map of successful European projects are arranged in the District of Shumen

In 10 schools of Shumen will be arranged „Open EU Project Days" from 18 to 28 April 2017. They are a part of national campaign called „United for Europe“, initiated by the network of 28 information points in Bulgaria. Open EU Project Days are dedicated to the 60th anniversary of the Treaties of Rome. During the meetings with students, the experts of DIP – Shumen will introduce preliminary information about the Bulgarian presidency of the EU Council in 2018.
Within the campaign by the end of April, through the interactive map, DIP-Shumen will gather information about the most successful European projects, financed by the ESF and ERDF. The map is published on the website of the District Administration - Shumen: http://oblastshumen.government.bg/new/zaedno-za-evropa/. Every user can publish on the map the information about the projects in which he has participated. There is also a possibility for users to like the projects that have been already published on the map.
The information gathered by the map, will be used by the experts of DIP – Shumen to write a story about the funds’ contribution, and especially the strong support of the European Social Fund (ESF) for Bulgarian beneficiaries over the 10 years of Bulgaria's membership in the EU. The Funds history will be presented on the public event - a debate about the benefits of EU funds for Bulgaria. It will be arranged on 03.05.2017 at 2 p.m. in the library "Stilian Chilingirov" in Shumen.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.