wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проектът "Домашен помощник” – съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица" е събрал най-много гласове на интерактивната карта, с която Областен информационен център – Шумен отбеляза най-полезните и успешни проекти, реализирани в област Шумен с подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Проектът е на обща стойност 75 704 лева, осигурени от Европейския социален фонд. Проектът е спомогнал за подобряване на качеството на живот на хора в неравностойно положение, чрез разширяване на социалните услуги и преодоляване на социалната изолация на възрастни и самотни хора, чрез предоставяне в семейна среда на услугата в Община Върбица.
Интерактивата карта на полезните проекти е създадена от ОИЦ и Областна администрация – Шумен и цели популяризиране на проектите от област Шумен, получили финансова помощ от фондовете на ЕС. Картага е част от общата инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България – „Заедно за Европа“, посветена на три годишни: 60 години от създаването на ЕСФ и Римските договори, 10 години от членството на България в ЕС и 6 години от мрежата ОИЦ.
В периода 10 март – 28 април, върху интерактивната карта бяха отбелязани общо 44 проекта. От тях 19 – в община Смядово, 12 - в Община Върбица, 4 – в община Шумен и по 2 проекта в общините Каспичан и Велики Преслав. В останалите общини от област Шумен бяха отбелязани по 1 проект. Болшинството от проектите, намерили място върху интерактивната карта са били финансирани от Европейския социален фонд. Историята на най-значимите проекти, които фонда е подпомогнал в областта ще бъде представена утре (3 май) по време на заключителното събитие на Областен информационен център – Шумен в РБ „Стилиян Чилингиров“, което ще протече под формата на ученически дебат на тема: „Европейски структурни и инвестиционни фондове – минало и настояще“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.