wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Според жителите на област Шумен най-полезните проекти, финансирани от европейските фондове са реализирани с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ). Това сочи импровизираното обществено допитване, инициирано от Областени информационен център - Шумен, чрез публикуваната интерактивна карта на проектите в периода 10 март - 28 април 2017 на интернет - страницата на Областна администрация - Шумен: oblastshumen.government.bg/new/zaedno-za-evropa/. Допитването бе част от инициативата на ОИЦ-Шумен в рамките на Националната кампания " Заедно за Европа", реализирана от мрежата от 28 информационни центрове в страната. На картата с проекти от област Шумен бяха отбелязани общо 44 проекта, от които 23 финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). Освен отбелязване на проекти, чрез картата потребителите можеха и да гласуват за най-значим проект. Като най-полезен (събрал най-много гласове) бе отбелязан проекта  - " Домашен помощник - съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица", на обща стойност 74 480 лева от ЕСФ. Проектът е подобрил качеството на живот на хора в неравностойно положение в Община Върбица, чрез разширяване на социалните услуги и преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора. Най-голям брой отбелязани проекти върху картата са в Община Смядово  - 19, следвана от Община Върбица - 12 и Община Шумен - 4 проекта. Областният информационен център написа история за ползите от отбелязаните на картата 23 проекта, подкрепени от ЕСФ. Историята бе разказана по време на дебат на 03 май в РБ "Стилиян Чилингиров" в Шумен на тема: " ЕСИФ - минало и настояще". 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.