wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ученици от четири училища с клубове " Дебати" в Шумен дебатираха за ползата от еврофондовете. Събитието бе организирано от Областен информационен център - Шумен в рамките на кампанията "Заедно за Европа", а домакин бе Регионална библиотека " Стилиян Чилингиров". Дебатът бе на тема: "ЕСИФ - минало и настояще". Всеки от четирите отбора представи по един от фондовете на ЕС - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд(КФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕФРР). По време на дебата, управителят на ОИЦ-Шумен, Галина Минчева представи историята на най-полезните проекти, финансирани от ЕСФ в област Шумен през първите 10 години - членство на България в Европейския съюз. Отличени бяха общините Върбица и Смядово, където с подкрепата на ЕСФ са реализирани много полезни за хората идеи, насочени към борба с бедността, насърчаване на заетостта и социалното включване. В хода на дебата всеки от четирите отбора - на Езикова гимназия, Математическа гимназия, СУ "Сава Доброплодни" и Гимназията по икономика, защити убедително своите тези, но победители станаха учениците от Езикова гимназия, които представиха Кохезионния фонд и проекти, реализирани с подкрепата му. Те получиха от ОИЦ-Шумен награда - фоторамка. Пет най-добри дебатьори от четирите отбора бяха наградени с пътуване до Дома на Европа на 09 май в София. Там ще имат специална програма и срещи с Младежкия екип на Представителството на ЕК в България. Инициативата за дебата и срещата на младежите в Дома на Европа е на Областен информационен център- Шумен в рамките на Националната кампания на мрежата от 28 информационни центрове, със съдействието на Централния информационен и координационен офис при Министерски съвет, "Европа Директно" - Шумен и Представителството на ЕК в София.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.