Печат на тази страница

Над 70 бенефициенти - представители на местни инициативни групи, общини, фирми и неправителствени организации се включиха в двудневното обучение на Областен информационен център - Шумен, проведено на 13 и 14 септември в офиса на ОИЦ. Изключително висок бе интересът на участниците към практическия модул на обучението - за кандидатстване и отчитане на проекти чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Лектор бе Георги Стратиев - главен експерт в Дирекция "Централно координационно звено" в Министерски съвет. В рамките на форума бяха представени и актуални процедури за кандидатстване по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси". Лектори бяха Владимир Бобев - началник на регионален сектор " Варна" на Главна Дирекция " Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и Галина Минчева - управител на ОИЦ-Шумен.