wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Шумен организира младежки конкурс на тема "Живея в Европа". Партньор на проявата е Обединеният детски комплекс в Шумен. Конкурсът се провежда по повод инициативата на Европейската комисия "Европа в моя регион". Информация за конкурса на ОИЦ-Шумен вече е публикувана върху картата на Европа: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/. От 17 април до 08 май на електронния адрес на ОИЦ: oic_shumen@abv.bg се приемат кратки видео материали, с продължителност до 7 минути, направени от младежи на възраст 10-18 години. Те трябва да бъдат по темата на конкурса "Живея в Европа" и да показват по-интересен начин представата на младите за живота им в Европа. Всеки участник, изпратил видео трябва да посочи трите си имена, възраст, местоживеене и телефон за връзка. Няма териториални ограничения за участниците. Получените видеа ще бъдат публикувани във видео канала на ОИЦ - Шумен в youtube.com и ще могат да бъдат преглеждани и харесвани. Жури ще ги оценява по следните критерии:
- Брой преглеждания и харесвания на видеото;
- Сюжет;
- Оригиналност;
- Постановка/подредба в кадър;
- Демонстрирани умения в монтажа.
Най-добрите видеа ще бъдат наградени, като в осигуряването на наградния фонд организаторите от ОИЦ са подпомогнати от Индустриален парк - Шумен и ОДК. Предвидени са 4 награди. Първа награда - видеокамера, втора награда - преносима външна памет (харддиск) и трета награда - портативен говорител. За най-малкия и креативен участник с отличено видео ОДК осигурява специална награда.
Наградите ще бъдат връчени от Изабел Овчарова - известна влогърка от Шумен по време на заключителното събитие на 10 май в ОИЦ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.