wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Единадесетокласник от Професионалната гимназия по механотехника електроника телекомуникации и транспорт (ПГМЕТТ) "Христо Ботев" влезе в ролята на "управител на Областния информационен център (ОИЦ) - Шумен". Стефан Бъчваров пристигна в ОИЦ за сутришната оперативка на екипа и участва в разпределянето на задачите по организирането на предстоящо информационно събитие на центъра. Той бе запознат с услугите, които ОИЦ и мрежата от 28 информационни центрове в страната предоставят. Заедно с управителят на ОИЦ Галина Минчева посети деловодството, счетоводството и отдела за европейски проекти на Община Шумен, и проведе няколко работни срещи. Ученикът от специалност "Компютърна техника и технологии" в ПГМЕТТ "Христо Ботев" разгледа портала на Структурните фондове - www.eufunds.bg и обособената в него секция с новини от мрежата от информационни центрове в цялата страна, както и възможностите, които ИСУН дава за електронно кандидатстване и електронно отчитане на проекти. Най-голямото предизвикателство за младия "мендижър за един ден" бе подготовката на новините за ежеседмичната рубрика на ОИЦ във вестник "Шуменска заря" и предоставянето на информационни услуги на посетители в центъра. За успешното си представяне като мениджър, единадесетокласникът получи сертификат. Националната инициатива "Мендижър за един ден" се организира от „Джуниър Ачийвмънт България" още от 2002г. До момента, организаторите са дали възможност на над 7000 ученици и студенти да заемат за ден различни позиции на мендижъри, в това число и на министри, а от 2012г. има и позиция „Президент за един ден".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.