wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Кампанията на Областен информационен център (ОИЦ)- Шумен за представяне на новия програмен период (2014-2020г.) е във финалната си фаза. Утре (12 юни) в 11.00 ч. е информационната среща в залата на Общински съвет - Смядово, а на 13 юни в същият час е заключителната среща в Общински съвет - Върбица. До момента в седемте общини на областта, ОИЦ представи одобрените от правителството към 30 май проекти на оперативни програми (ОП) - „ Региони в растеж", „ Околна среда", „Транспорт", „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „ Наука и образование за интелигентен растеж" и „Добро управление". Пред представители на общинската администрация, неправителствените организации, читалищата и бизнеса, бяха представени приоритетите и основните дейности за финансиране по всяка оперативна програма. Най-голям интерес към информационните събития за представянето на новия програмен период бе отчетен в общините Венец, Хитрино, Каолиново и Каспичан, а най-слаб в община Велики Преслав.Според утвърдените финансови рамки на програмите, ако те бъдат одобрени и от Европейската комисия (ЕК), в следващите седем години България трябва да получи европейско финансиране в размер малко над 7,2 млрд.евро от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз (ЕС). Най-много са средствата в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1,9 млрд.евро, а най-малко в ОП „Добро управление" - 336 млн. евро. С връщането за корекциии на официално внесеното в ЕК през април, т.г. Споразумение за партньорство, ще се забави и изпращането на одобрените от правителството оперативни програми за разглеждане в Брюксел.По желание на местната общност в хода на информационните срещи бяха дискутирани и приоритетите, и мерките в новата Програма за развитие на селските райони, чийто драфт е публикуван в интернет - страницата на Министерството на земеделието и храните.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.