wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Националната кампания "Да спортуваме ЗАЕДНО!" ще се проведе от 13-19 октомври, обяви на пресконференция управителят на Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен Галина Минчева. Това е инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Р.България.Основната цел на кампанията е популяризирането на успешни проекти през програмен период 2007-2013г. В област Шумен, кампанията ще обхване успешни проекти по ОП "Регионално развитие"(2007-2013) /ОПРР/. Справка в ИСУН към 16.09.2014г. сочи, че от общо 213 договора по оперативните програми в област Шумен, 40 са само по ОПРР. Във всяка община от територията на областта има подписан договор по ОПРР. Изключение прави община Хитрино, където според справката, подписаният договор е бил прекратен. Сред най-успешните проекти по ОПРР в областта са тези, свързани с образователната инфраструктура. Именно те са и обект на кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО". ОИЦ ще популяризира училища и детски градини в 10-те общини на областта, чиито сгради са реновирани със средства от ОПРР в първия програмен период (2007-2013). Проявата включва 4 мащабни спортни събития с 3 вида спорт - тенис на маса, футбол на малки врати на открито, а ако времето не позволи събитията да се случат на открито, футболът ще бъде заменен с волейбол в зали на училища - домакини в Шумен и областта, поясниха от ОИЦ. Очаква се в спортната част на инициативата да се включат над 100 участника - състезатели и публика, като вече са сформирани 12 отбора в широк възрастов диапазон - деца до 12г. от 12-18г. и младежи над 18г. "Естествено е в спортната част да участват повече млади хора, но инициативата има и една по-специална част - представянето на успешни проекти, изпълнени по ОПРР /2007-2013/. В нея ще се включат основно хора в активна възраст - представители на администрациите в 10-те общини от областта", обясни управителят на ОИЦ-Шумен. По време на всяко спортно събитие общински служители и директори на учебни заведения в областта ще представят свои успешни проекти свързани с ремонта, реконструкцията, модернизирането и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищни сгради и детски градини. ОИЦ е подготвил и награден фонд за участниците в инициативата - отборни, индивидуални и поощрителни награди. Грамоти - за първо място и за участие, са също сред отличията, изготвени от екипа на ОИЦ-Шумен. Представените успешни проекти на общините също ще бъдат отличени с грамоти и пакети с информационни материали за новия програмен период(2014-2020). Планът за провеждането на инциативата включва 4 училища - домакини, в които ще се открият и проведат спортните събития. Всяко събитие е в отделен ден и ще бъде с продължителност около 2 часа: - 13.10.2014г. - 14:00ч. - СОУ " Черноризец Храбър" в гр. Велики Преслав - турнир по тенис на маса във физкултурния салон на училището - 17.10.2014г. - 13:30ч. - СОУ "Панайот Волов" гр. Каспичан - след откриването в училището - футбол на малки врати на стадиона в гр. Каспичан. - 18.10.2014г. - 10:00ч. - СОУ "Г.Ст. Раковски" гр. Каолиново - футбол на малки вратички в училището. - 20.10.2014г. - 11:00ч. - ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Шумен - турнир по футбол на малки врати на спортните площадки на училището. В турнира са заявили участие 4 отбора. Те ще се срещнат първо на полуфинал, а след това победителите ще мерят сили на финала.  "Да спортуваме ЗАЕДНО!" призова екипа на ОИЦ - Шумен.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.