wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Силна игра показаха двата отбора, заявили участие в инициативата "Да спортуваме ЗАЕДНО!" в община Каспичан. Хубавото време позволи на организаторите да направят футболната среща на открит терен в двора на СОУ "Панайот Волов". Мачът, в който мериха сили ученици от училището бе истинска атракция за публиката. Кметът на община Каспичан Милена Недева поздрави участниците и гостите на инициативата. Магдалена Боева - главен специалист в евроотдела на община Каспичан представи проекта, с който в периода 2009-2011г. са усвоени над 3 млн. лева по ОП "Регионално развитие" за изграждане на модерна и рентабилна образователна инфрасткруктура на територията на община Каспичан. Училището-домакин е сред учебните заведения, санирани по този проект. Областен информационен център - Шумен благодари на общината и на домакините за съдействието и активното участие в инициативата "Да спортуваме ЗАЕДНО!", и раздаде грамоти и награди на победителите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.