wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стартът на Националната кампания: "Да създадем заедно България 2020" бе обявен на пресконференция в з.363 на кметството в 9.00ч. днес. По-рано, управителят на Областния информационен център - Галина Минчева говори за началото на инициативата в сутрешния блок на Радио Шумен. Целта на кампанията е, от една страна, да бъдат популяризирани новите оперативни програми за периода (2014-2020), а от друга страна, да се съберат предложения от хората за проекти, които те желаят да се реализират на територията на градовете, областите и регионите със средства от еврофондовете. В 13.00ч. днес е изнесената приемна на ОИЦ-Шумен пред кметството в Шумен, а от 18-30 март домакини на приемните ще бъдат и останалите 9 общини от областта. Кампанията ще завърши на 11 май в Деня на Шумен, когато ОИЦ ще представи 3 D видео с най-интересните и реализуеми идеи за проекти. Кампанията е инциирана от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Р.България 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.