wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Високо доверие на потребителите към информационните услуги на ОИЦ-Шумен Избрана

Около 3000 потребители са се възползвали от информационните услуги, предоставяни в офиса на Областен информационен център - Шумен в периода 2016-2018 година. Това съобщи на заключителната пресконференция по проекта "Осигуряване функционирането на ОИЦ-Шумен", управителят на центъра Галина Минчева. През тригодишния отчетен период почти 2 500 души са посетили организираните от ОИЦ 75 публични информационни събития в област Шумен. Най-много запитвания експертите са получили за актуални процедури по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и за стартиране на бизнес и насърчаване на предприемачеството. Значителен процент от посетителите на центъра са търсели информация за възможностите да кандидастват за саниране на многофамилни жилищни сгради с пари от европейски програми и Националната програма за енергийно обновяване на българските домове. Силен е бил интересът на потребителите и към Програмата за развитие на селските райони и възможностите за кандидатстване по мерки 6.3, 4.1 и 6.4. През периода (2014-2020 г.), Област Шумен е реализирала 113 проекта за близо 115 млн. лв., и заема второ място след Варна по размер на усвоените средства сред областите в Североизточния регион. Община Шумен е с най-голям брой реализирани проекти - 65 на обща стойност 82,5 млн.лв. сред общините в областта.
На заключителната пресконференция по проекта на ОИЦ присъства зам.-кмета по "Икономическо развитие" на Община Шумен, Росица Антонова. Тя даде положителна оценка за работата на екипа на центъра и съобщи, че Община Шумен ще кандидатства с проект за продължаване работата на центъра, на обща стойност 370 000 лв.

Продължава...

ОИЦ-Шумен представи успешни иновативни проекти финансирани от ЕСИФ Избрана

В последното за 2018 година публично информационно събитие с бенефициенти по оперативните програми, Областен информационен център - Шумен представи успешни иновативни проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани…

Продължава...

ОИЦ - Шумен представи актуални процедури за кандидатстване по ЕСИФ Избрана

Над 200 души от област Шумен бяха информирани за открити процедури за кандидатстване по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и други програми на ЕС. В периода…

Продължава...

Силен интерес към европейските програми и ОПДУ в Шумен Избрана

Информационно събитие за актуални процедури по европейски програми и по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) събра в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен около 40 представители на неправителствени и културни…

Продължава...

ОИЦ - Шумен награди победителите в конкурса за влогъри Избрана

Завърши конкурса за влогъри "Живея в Европа", организиран от ОИЦ-Шумен и ОДК в чест на Деня на Европа, Деня на Шумен, и по повод инициативата на ЕК "Европа в моя…

Продължава...

ОИЦ - Шумен организира младежки конкурс на тема " Живея в Европа" Избрана

ОИЦ – Шумен организира младежки конкурс на тема "Живея в Европа". Партньор на проявата е Обединеният детски комплекс в Шумен. Конкурсът се провежда по повод инициативата на Европейската комисия "Европа…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.