wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ - Шумен представи ОПНОИР и акутални възможности за еврофинансиране през 2014г.

Проекта на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"(2014-2020г.) и актуални възможности за еврофинансиране през 2014г. бяха представени на информационна среща в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен днес. Присъстваха служители на бибилотеката и на историческия музей в града. Интерес предизвикаха мерките за развитие на научната и образователната инфраструктура, дигитализация на научно съдържание и изграждане на лаборатории с научна цел, които се очаква да получат финансиране по новата ОПНОИР. Участниците в срещата се интересуваха кога ще стартира новата оперативна програма, както и за други възможности за финансиране на проекти до старта на програмата, насочени към мобилността и обмена на опит в сферата на образованието и културата. В хода на срещата стана ясно, че старта на новата ОПНОИР, се очаква да бъде най-късно до края на тази година, а дотогава могат да се ползват възможностите, които европейските програми "Еразъм+" и "Творческа Европа" дават на работещите в сферата на образованието и културата. Актуални процедури се очаква да стартират и по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от финансовия механизъм на ЕИП (2009 -2014). Бюджетът й е в размер на 14 млн.евро, осигурени от страните - донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) за мерки в областта на консервацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата. В хода на срещата бе изнесена и информация за процеса на програмиране за периода 2014-2020г. и етапа на който се намира изготвянето на новите оперативни програми и новата нормативна рамка за изпълнението им.  

Продължава...

Висок интерес към правилата в еврофинансирането през новия програмен период

40 представители на начални, основни, средни и висши училища от област Шумен присъстваха на информационната среща за новите правила във еврофинансирането през периода 2014-2020г. Срещата бе организирана от Областния информационен…

Продължава...

Ръст на посетителите и проведените информационни събития през 2013г. отчете ОИЦ - Шумен

Около 2000 души са ползвали услугите на Областния информационен център през 2013г. Това е 100% увеличение в сравнение с 2012г., отчете ОИЦ на заключителна пресконференция. В организираните общо 60 информационни…

Продължава...

Фотоизложба и дискусия "Европа за младите - в книги и проекти"

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" и Областен информационен център - Шумен организираха фотоизложба и дискусия на тема "Европа за младите - в книги и проекти". Над 50 фотоси и над 40…

Продължава...

Община Каспичан представи успешно реализиран проект по ОПРЧР

„С грижа за интеграцията на учениците от етническите малцинства" е наименованието на проекта, който Община Каспичан представи на заключителна пресконференция в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. Проектът е осъществен…

Продължава...

ОПРЧР подпомага старта на самостоятелна стопанска дейност

Проект за стартиране на самостоятелна стопанска дейност по процедура BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" реализира успешно шуменската фирма „Ксения - 45А"ЕООД. Със средства в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.