wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Висок интерес към форума за представяне на новия програмен период в Шумен

Около сто души събра форума, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен за представяне на новия програмен период (2014-2020г.). На събитието присъстваха кметове на общини и населени места, фирми, неправителствени организации, училища и граждани. Домакин  бе Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - Шумен.Формът бе открит от областният управител Венцислав Венков, който поздрави организаторите и гостите и пожела ползотворна работа. Водещ на събитието бе омбудсмана на Община Шумен Иван Капралов, който отбеляза, че към днешна дата в област Шумен има сключени над 170 договора по оперативните програми за общо 233 млн. лева безвъзмездна финансова помощ. Част от успешно изпълнените проекти бяха показани на мултимедийна презентация подготвена от ОИЦ.Споразумението за партньроство за периода 2014-2020г. представи управителят на ОИЦ - Шумен, Галина Минчева.Експерти от Управляващите органи на оперативните програми (ОП) „Региони в растеж" и „Околна среда" говориха за приоритетите и индикативните дейности за подкрепа през новия програмен период в двете ОП. Оживена дискусия предизвикаха мерките за подкрепа по ОП "Региони в растеж" (ОПРР) и възможността към Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие да се допълнят инвестиции в социална и образователна инфраструктура извън зоните за въздействие, в т.ч. и в по-малките населени места на градските общини. Кметове на села от община Шумен отправиха много въпроси по темата към Златко Стефанов - младши експерт от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие (МРР).  Те питаха най-вече за възможности за финансиране на проекти за подобряване на инфраструктурата и пътната мрежа по селата, чрез новата ОПРР. Интерес предизвикаха и мерките по ОП „Околна среда", които представи Емел Мехмедова - държавен експерт в дирекция „Кохезионна политика за околна среда" в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Сред най-дискутираните приоритети и мерки в програмата бяха тези в сектор „Води" и най-вече допустимите инвестиции за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.Участниците във форума отправиха препоръки към новата ОП „Развитие на човешките ресурси"(2014-2020г.), представена от Цветан Иванов - главен експерт в отдел „Регионален мониторинг и контрол" към Главна дирекция „Европейски фондове международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика(МТСП) . Препоръките бяха основно по контрола и обвързването на изпълнението на проектите с крайните резултати. Представители на над 15 фирми от региона се включиха в дискусията за приоритетите и мерките в новата ОП „Иновации и конкурентоспособност". Интерес предизвика и новата ОП „Добро управление", представена от Фатме Гюджен - експерт „Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Шумен.Гостите на събитието се възползваха от възможността да задават въпроси и участваха активно в дискусията по представяне и на новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".Всички участници в събитието получиха  информационни материали за оперативните програми и успешно реализирани проекти в първия програмен период в област Шумен. Форумът беше високо оценен от всички гости и участници в него.   

Продължава...

„Европа за младите в книги и проекти“ - съвместна инициатива на Областен информационен център и Регионална библиотека

„Европа за младите в книги и проекти" е темата на фотодокументалната изложба, която Областен информационен център в Шумен организира съвместно с Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров". Експозицията представя над 50 фотоса,…

Продължава...

ОИЦ - Шумен представи новите оперативни програми в Община Смядово

На информационна среща с кметове на населени места, представители на общинската администрация и читалища от Смядово бяха представени новите оперативни програми - "Добро управление", "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда"…

Продължава...

Мерките по ОПОС и ОПРЧР (2014-2020г.) заинтригуваха бенефициенти в община Върбица

На информационна среща, организирана от Областен информационен център - Шумен, жителите на Община Върбица се запознаха с новите оперативни програми - "Опазване на околната среда", "Добро управление", "Иновации и конкурентоспособност"…

Продължава...

Във Венец очакват старта на новите оперативни програми

Кога ще стартират новите оперативни програми? Това бе основният въпрос, който жители на община Венец задаваха по време на информационна среща, организирана от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. Събитието…

Продължава...

Община Никола Козлево бе домакин на информационна среща на ОИЦ

Община Никола Козлево бе домакин на поредното информационно събитие на Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен в рамките на кампанията за популяризиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020г., която…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.