wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Висок интерес към новите оперативни програми в Нови пазар

Повишен интерес към новите оперативни програми от най-широк кръг ползватели на евросредства, отчете Областният информационен център (ОИЦ) - Шумен по време на провелата се днес информационна среща в кметството на Нови пазар. Тя бе поредното информационна събитие в рамките на кампанията за популяризиране на новия програмен период (2014-2020г.) в общините от област Шумен, чрез представянето на проекти на четири от новите оперативни програми (ОП). Най-много въпроси в дискусията поставиха представителите на местната власт и неправителствените организации. Участниците коментираха акцентите в ОП "Добро управление", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Околна среда" и ОП "Иновации и конкурентоспособност". На срещата присъстваха и представители на Местна инициативна група " Нови пазар - Каспичан" и местната телевизия. Сред най-обсъжданите въпроси бяха приоритетите и мерките в ОПОС (2014-2020г.) - за справяне с отпадъците и водната инфраструктура в селата, и ОПРЧР (2014-2020г.) - за младежката безработица и социалното включване.

Продължава...

В Каспичан ще прилагат опит от успешни социални проекти и в новата ОПРЧР

Каспичан има успешни социални проекти, финансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР) през първия програмен период, и този опит ще бъде приложен в работата по новата ОПРЧР (214-2020г.). Това…

Продължава...

В Община Хитрино има най-силен интерес към новата ОП "Околна среда"

Община Хитрино проявява най-силен интерес към приоритетите и планираните за финансиране мерки в новата ОП "Околна среда"(ОПОС). Това стана ясно по време на дискусия, организирана от ОИЦ-Шумен в залата на…

Продължава...

ОИЦ представи новите оперативни програми във Велики Преслав

Проекти на четири от новите оперативни програми за периода (2014-2020г.) бяха представени на информационна среща във Велики Преслав. Това бе първата община в стартиралата днес кампания на Областен информационен център…

Продължава...

Фирми от Шумен се запознаха с процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

На информационна среща в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен, представители на микро-, малки и средни предприятия от Шумен се запознаха с условията за кандидатстване по процедурата " Технологична модернизация…

Продължава...

„Новият програмен период (2014-2020г.) представя по общини ОИЦ-Шумен

Оперативните програми, по които ще се финансират европейски проекти през новия програмен период (2014-2020г.) ще представи Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. В периода (18 ноември - 13 декември, 2013г.)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.