wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Най-полезните проекти в област Шумен са финансирани от ЕСФ

Според жителите на област Шумен най-полезните проекти, финансирани от европейските фондове са реализирани с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ). Това сочи импровизираното обществено допитване, инициирано от Областени информационен център - Шумен, чрез публикуваната интерактивна карта на проектите в периода 10 март - 28 април 2017 на интернет - страницата на Областна администрация - Шумен: oblastshumen.government.bg/new/zaedno-za-evropa/. Допитването бе част от инициативата на ОИЦ-Шумен в рамките на Националната кампания " Заедно за Европа", реализирана от мрежата от 28 информационни центрове в страната. На картата с проекти от област Шумен бяха отбелязани общо 44 проекта, от които 23 финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). Освен отбелязване на проекти, чрез картата потребителите можеха и да гласуват за най-значим проект. Като най-полезен (събрал най-много гласове) бе отбелязан проекта  - " Домашен помощник - съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица", на обща стойност 74 480 лева от ЕСФ. Проектът е подобрил качеството на живот на хора в неравностойно положение в Община Върбица, чрез разширяване на социалните услуги и преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора. Най-голям брой отбелязани проекти върху картата са в Община Смядово  - 19, следвана от Община Върбица - 12 и Община Шумен - 4 проекта. Областният информационен център написа история за ползите от отбелязаните на картата 23 проекта, подкрепени от ЕСФ. Историята бе разказана по време на дебат на 03 май в РБ "Стилиян Чилингиров" в Шумен на тема: " ЕСИФ - минало и настояще". 

Продължава...

Проект на Община Върбица – фаворит в класация

Проектът "Домашен помощник” – съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица" е събрал най-много гласове на интерактивната карта, с която Областен информационен център – Шумен отбеляза най-полезните и успешни…

Продължава...

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен От 18 – 28 април 2017г. в 10 шуменски училища ще бъдат проведени „Дни на отворените врати“.…

Продължава...

ОИЦ - Шумен представи националната инициатива "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" пред медии

Днес, с пресконференция в зала на хотел „Контеса“, Областен информационен център – Шумен (ОИЦ – Шумен), беше дадено начало на национална кампания под мотото: „Заедно за Европа”. Кампанията е съвместна…

Продължава...

Двудневно обучение за оперативните програми проведе ОИЦ-Шумен

Двудневно обучение на тема "Оперативните програми през 2017г." проведе Областния информационен център в Шумен. Форумът се състоя в периода 20-21 декември, а в програмата му бяха включени актуални теми, свързани…

Продължава...

Годишна отчетна пресконференция на Областен информационен център - Шумен

Днес Областен информационен център - Шумен проведе своята годишна отчетна пресконференция. Пред медиите в Шумен ОИЦ даде отчет за свършената работа през 2016 г.  В събития от задължителния план на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.