wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ Шумен проведе информационна среща за българското Председателството на Съвета на ЕС

Областен информационен център - Шумен проведе първата си информационна среща относно българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018г.. Целта на срещата беше шуменската общественост да бъде запозната с ползите и ангажиментите за България във връзка с Председателството. На срещата присъстваха представители PR и комуникатори от областната и общинските администрации в 10-те общини от региона, училища, читалища, НПО, общински съветници, културни институти, Шуменски университет, медии. Беше им разяснено що е то Съвет на ЕС, какво представлява ротационното Председателство на съвета и какви анжаменти произлизат от това. 

Осъществяването на Председателството на Съвета на Европейския съюз е задължение на държавите членки, което произтича от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Съгласно настоящата система на ротационно председателство, държавите членки са групирани в предварително определени „тройки“ - в рамките на 18 месеца, три последователни председателства работят заедно по изпълнението на една обща програма. България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018 г. – в „тройката“ Естония – България - Австрия. След това Председателството ще се поеме от „тройката“ Румъния – Финландия - Хърватия.

 

Продължава...

ОИЦ Шумен проведе информационна обиколка в област Шумен

Областен информационен център - Шумен проведе последна за тази година информационна кампания в област Шумен. Експертите на центъра обиколиха десетте общини в периода 10.10 - 21.10.2016, като старта бе в…

Продължава...

Завърши първата за 2016 г. информационна кампания за ОИЦ в област Шумен

Близо 200 души присъстваха на първата информационна кампания, проведена от Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен в десетте общини на област Шумен.  Стартът беше поставен в община Велики Преслав, като…

Продължава...

ОИЦ-Шумен стартира информационна кампания

От 18 до 29.07.2016 г. ОИЦ Шумен стартира поредица от информационни срещи в десетте общини на област Шумен. Това бе съобщено на пресконференция в ОИЦ-Шумен днес. На предстояща среща в…

Продължава...

Победител в конкурс за най-добра идея за стартиращ бизнес от Шумен с бизнес делегация в Брюксел

Победител в конкурс за най-добра идея за стартиращ бизнес от Шумен с бизнес делегация в Брюксел по покана на евродепутата Ева Паунова Петър Бодуров, победител в конкурс за най-добра идея…

Продължава...

ОИЦ - Шумен отбеляза световния ден за опазване на околната среда

На 03.05.2016 г. ОИЦ Шумен съвместно с РИОСВ Шумен отбелязаха Световния ден на околната среда. Събитието се състоя в художествената галерия „Елена Карамихайлова“  с деца и ученици от училищата в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.