wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ-ШУМЕН ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА "АКТИВНИ" ПРЕД ОБЩИНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН

Общините и общинските предприятия в област Шумен, които са допустими кандидати по процедурата "Активни" от ОП "Развитие на човешките ресурси", получиха информация от Областния информационен център за условията на схемата.…

Продължава...

БИЗНЕСЪТ СЕ ОБУЧАВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Семинар за бизнеса с лектор Веселин Илиев се проведе в ОИЦ-Шумен. На срещата бяха поканени представители на местния бизнес като те бяха подробно информирани относно възможностите, които европейските програми предоставят…

Продължава...

ОИЦ - ШУМЕН ОТЧЕТЕ РЪСТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Посетителите на Областен информационен център-Шумен са се увеличили с повече от три пъти. Това отчете управителят на ОИЦ Галина Минчева по време на пресконференция. По думите й, общо 1 309…

Продължава...

3 D ВИДЕО ПРЕДСТАВИ НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ ПРОЕКТИ НА ШУМЕН

С 10-минутна 3D анимация Областният информационен център в Шумен представи най-желаните и най-интересни идеи, които жителите на област Шумен дадоха в хода на националната кампания "Да създадем заедно България 2020".…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.